Spoločenstvo rodičov

Na našej škole aktívne pracuje Združenie rodičov žiakov ZŠ sv. Dominika Savia.

Okrem iného napomáha rozvoju školy, výchovno-vzdelávacím aktivitám a mimoškolskej činnosti.

Spoločenstvo rodičov sa stretáva min. 1x ročne na plenárnej rodičovskej schôdzi.

Zástupcovia rodičov z každej triedy sa pravidelne stretajú na stretnutiach Rady rodičov.

ZOZNAM ČLENOV RADY RODIČOV PRI ZŠ SV. DOMINIKA SAVIA VO ZVOLENE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

I. A Mgr. Veronika Gajdošová

I.B  Ing. Terézia Repáňová

II. A Mgr. Jana Felixová

III. A Ing. Pavol Holos

III. B Mgr. Martina Sladkovská

IV. A Andrea Trusková 

IV. B Peter Kaňuch

V. A Mgr. Veronika Plichtová

VI. A Ján Krahulec

VII. A Monika Račeková

VII. B Mgr. Zuzana Hroncová

VIII. A Lucia Nosáľová 

IX. A Mária Krajčiová

Zápisnica z plenárneho rodičovského združenia dňa 19.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 17.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 24.10.2019

Zápisnica zo zasadnnutia rady rodičov dňa 19.2.2020

Zápisnica  zo zasadnutia rady rodičov dňa 16.9.2020

Kontakt:

Združenie rodičov žiakov ZŠ sv. Dominika Savia
M. M. Hodžu 1732/ 9
960 01 Zvolen
IČO: 37953974

Predseda: Mgr. Veronika Plichtová