Školský klub detí

Školský klub Svetielko

Ranný klub:               6,15 – 7,30 hod.
Poplatok:                     2 eura mesačne

Poobedňajší klub:  11,20 – 16,45 hod.
Poplatok:                      8 eur mesačne
I. oddelenie –  Mgr. Magdaléna Bibová
II. oddelenie –  Mgr. Diana Omastová
III. oddelenie – Magdaléna Mistríková
IV. oddelenie – Mgr. Jana Felixová