Rozpis sv. Omší

Rozpis svätých omší v školskej kaplnke sv. Dominika Savia vo Zvolene

Dátum sv. omše o 16:30 hod.:

pre COVID 19 sa nekonajú sv. omše.

Pozývame všetkých, ktorí majú túžbu stretnúť sa s Pánom Ježišom pri slávení eucharistie a vytvoriť jednu veľkú rodinu, modliacu sa na rôzne úmysly.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v našej školskej kaplnke.