Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny

Triedni učitelia:
Mgr. Gabriela Motýľová (I. stupeň)      13:30-14:30 hod. streda prvá v mesiaci
Mgr. Mária Krahulcová PhD. (I. stupeň)  12:30-13:30 hod. utorok
Mgr. Erika Bornemiszová (I. stupeň)  13:00-14:00 hod. pondelok
Mgr. Zuzana Štrbíková (I. stupeň)       13:00-14:00 hod. pondelok
Mgr. Mária Gombalová (I. stupeň)      13:00-14:00 hod. štvrtok
Mgr. Marianna Krajčiová(MAT, BIO)   11:30-12:00 hod. pondelok prvý                                                                                   v mesiaci
Mgr. Martina Kamiačová (DEJ, GEG)   7:45-8:30 hod. piatok  
Mgr. Renáta Beňová (SJL, DEJ)              7:30-7:45 hod. a  14:00-15:00 hod.                                                                               utorok
Ing. Zuzana Janečková (INF, CHE)       7:30-8:30 hod. pondelok prvý v mesiaci
Mgr. Rudolf Sladkovský (TSV)              7:00-7:45 hod. streda
Mgr. Veronika Kaššová (SJL, GEG)       12:30-14:00 hod. piatok prvý v mesiaci
Mgr. Katarína Magyaricsová (MAT, KNB)    12:45-13:45 hod. pondelok  prvý

                                                                    v mesiaci

Netriedni učitelia:

PaedDr. Eva Dianišková (FYZ,GEG,SEE) 13:00-13:30 hod. pondelok
Mgr. Karolína Pavlíková (ANJ)                 12:30-13:00 hod. štvrtok
Mgr. Mária Puškárová (RMK)                   7:45-8:30   hod. streda

Ing. Jozefína Kleinová (ANJ)                     14:30-15:00 hod. streda

Mgr. Martin Ščúry(KNB)                            9:30-10:00 hod. streda

Špeciálny pedagóg: Ing. Eva Maliniaková 13:00-14:30 hod. piatok