Pedagogický zbor a zamestnanci školy

Pedagogický zbor a zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:

Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš (DEJ)

Zástupkyňa riaditeľa:

PaedDr. Eva Dianišková (FYZ, GEG, THD)

Triedni učitelia:

I.A        Mgr. Mária Krahulcová, PhD. (1.stupeň)

II. A      Mgr. Mária Gombalová (I. stupeň)

II.B        Mgr. Zuzana Štrbíková (I. stupeň)
III.A      Mgr. Gabriela Motýľová (I. stupeň)
IV.A       Mgr. Martina Kamiačová (KNB-GEG-DEJ)
IV.B       Mgr. Erika Bornemiszová (I. stupeň)
V.A        Mgr. Katarína Magyaricsová (MAT, KNB)
VI.A      Mgr. Rudolf Sladkovský (I. stupeň, TSV)
VII.A     Mgr. Veronika Kaššová (SJL, GEG)
VIII.A   Mgr. Renáta Beňová (SJL, DEJ)
VIII.B    Ing. Zuzana Janečková (INF,CHE)
IX.A      Mgr. Marianna Krajčiová  (MAT, BIO)

Netriedni učitelia:

Mgr. Jozefína Kleinová (ANJ)
Mgr. Mária Puškárová (RMK)
Mgr. Karolína Pavlíková (ANJ)

Mgr. Martn Ščúry (KNB)

Školský klub detí:

Mgr. Diana Omastová

Mgr. Michaela Machavová
Mgr. Magdaléna Bibová
Mgr. Jana Felixová

Špeciálny pedagóg:

Ing. Eva Maliniaková

Technicko-hospodárski zamestnanci:

Katarína Janúchová – ekonómka
Mgr. Jozef Nociar – školník
Veronika Gondášová –  upratovačka
Alexandra Merčiaková – upratovačka
Emília Magyaricsová – THP pracovníčka