Pedagogický zbor a zamestnanci školy

Pedagogický zbor a zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:

Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš (DEJ)

Zástupkyňa riaditeľa:

PaedDr. Eva Dianišková (FYZ, GEG, THD)

Triedni učitelia:

I.A        Mgr. Mária Gombalová (I. stupeň)

I.B        Mgr. Zuzana Štrbíková (I. stupeň)
II.A       Mgr. Gabriela Motýľová (I. stupeň)
III.A      Mgr. Stanislava Nociarová (I. stupeň)
III.B      Mgr. Erika Bornemiszová (I. stupeň)
IV.A      Mgr. Katarína Magyaricsová (MAT, KNB)
IV.B      Mgr. Mária Izraelová (I. stupeň)
V.A       Mgr. Rudolf Sladkovský (I. stupeň, TSV)
VI.A     Mgr. Veronika Kaššová (SJL, GEG)
VII.A    Mgr. Renáta Beňová (SJL, DEJ)
VII.B     Ing. Zuzana Janečková (INF,CHE)
VIII.A   Mgr. Marianna Krajčiová  (MAT, BIO)
IX.A      Mgr. Martina Kamiačová (DEJ,GEG)

Netriedni učitelia:

Mgr. Jozefína Kleinová (ANJ)
Mgr. Mária Puškárová (RMK)
Mgr. Karolína Pavlíková (ANJ)

Mgr. Martn Ščúry (KNB)

Školský klub detí:

Mgr. Diana Omastová

Magdaléna Mistríková
Mgr. Magdaléna Bibová
Mgr. Jana Felixová

Špeciálny pedagóg:

Ing. Eva Maliniaková

Technicko-hospodárski zamestnanci:

Katarína Janúchová – ekonómka
Mgr. Jozef Nociar – školník
Michaela Machavová – upratovačka
Alexandra Merčiaková – upratovačka
Peter Šufliarsky – THP pracovník