Úspechy žiakov

Úspechy žiakov

Školský rok 2019/2020

 • Stolný tenis – okresné kolo 2. miesto – chlapci.
 • …a Slovo bolo u Boha – diecézna súťaž v prednese poézie a prózy – 2. miesto – poézia Agáta Turanská  a  3. miesto – próza Tobiaš Kuchár   obidvaja  z 2. A triedy.
 • „Tri hlavy-tri perá“ – diecézne kolo 2. miesto družstvo ZŠ.
 • Technická olympiáda – okresné kolo 1. miesto v kategórii B – Timotej Nosáľ 7. A trieda, postup do krajského kola.
 • Technická olympiáda – okresné kolo 4. miesto v kategórii A – Šimon Škoda a Šiomon Vician 9. A trieda.
 • Technická olympiáda – krajské  kolo 3. miesto v kategórii B – Timotej Nosáľ 7. A trieda.

Školský rok 2018/2019

 • „Tri hlavy-tri perá“ – diecézne kolo 2. miesto družstvo ZŠ.
 • Stolný tenis – okresné kolo 1. miesto dievčatá, postup do krajského kola.
 • Stolný tenis – okresné kolo 1. miesto chlapci, postup do krajského kola.
 • Florbalová liga TV JOJ – okresné kolo  1. miesto chlapci aj dievčatá.
 • „Náboj junior“ – medzinárodná matematicko-fyzikálna  súťaž – 1. miesto (Katarína Rybanová, Ondrej Priškin, Samuel Kašša, Peter Bernáth).
 • Technická olympiáda – okresné kolo 1. miesto v kategórii A – Šimon Škoda a Ondrej Priškin 8. A trieda, postup do krajského kola.
 • Technická olympiáda – okresné kolo 1. miesto v kategórii B – Timotej Nosáľ 6. A trieda.
 • Technická olympiáda – krajské kolo 2. miesto v kategórii A – Šimon Škoda a Ondrej Priškin 8. A trieda, postup do krajského kola.
 • Technická olympiáda – krajské kolo 4. miesto v kategórii B – Timotej Nosáľ 6. A trieda.
 • Čo vieš o hviezdach?  – okresné kolo 2. miesto – Šimon Janiga 5. A trieda.
 • Biblická olympiáda –  okresné kolo 1. miesto –  Peter Bernáth 9. B, Jana Janigová 6. A trieda.
 • Biblická olympiáda –  krajské  kolo 1. miesto –  Peter Bernáth 9. B, Barbora Turanská 9. B trieda.
 • Súťaž mladých záchranárov  civilnej ochrany – okresné kolo 1. miesto – Samuel Nociar, Karin Bejdáková, Matej Vandák 7. A trieda.

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

 • Mladý záhradkár – okresné kolo 2.miesto T.Maliniaková (5.A)
 • „Slávik Slovenska“ – krajské kolo 2.miesto E.Paľuchová (8.A)
 • „Spievajme Pánovi“ – diecézne kolo 1.miesto E.Paľuchová (8.A);
  1.miesto-skupinka(Paľuchová,Nosáľová,Janiczeková,Jarábeková);
  3.miesto N.Jarábeková(4.A)
 • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 1.miesto družstvo ZŠ – A.M.Bernáthová,A.Turanská (9.B),P.Bernáth (7.B)
 • „Slávik Slovenska“ – okresné kolo 1.miesto E.Paľuchová (8.A)
 • Sládkovičova Radvaň-krajské kolo 1.miesto – poézia M.Turanská (5.A)
 • Mladý záchranár CO – okresné kolo 2.miesto družstvo ZŠ
 • Biblická olympiáda – diecézne kolo 1.miesto družstvo ZŠ
 • Hviezdoslavov Kubín-regionálne kolo 1.miesto – poézia M.Turanská (5.A); 2.miesto-próza F.Nociar (8.A)
 • „Čo vieš o hviezdach“ – okresné kolo 1. miesto F.Nociar (8.A),
  2.miesto R.Vančo (8.A)
 • Hviezdoslavov Kubín-okresné kolo 1.miesto – poézia M.Turanská (5.A); 3.miesto-próza F.Nociar(8.A)
 • Biblická olympiáda – dekanátne kolo 1.miesto družstvo ZŠ
 • „S múzeom do lesa“3.miesto družstvo ZŠ
 • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo1. miesto-J.Kunda (9.B);
  3. miesto F.Nociar (8.A)
 • Florbal – majstrovstvá kraja 2.miesto – staršie žiačky
 • Florbal – regionálne kolo 1.miesto – staršie žiačky
 • Florbal – majstrovstvá okresu 1.miesto – staršie žiačky
 • Geografická olympiáda – obvodné kolo 3.miesto-F.Nociar (8.A)
 • Šaliansky Maťko – okresné kolo 3.miesto R.Beňová (3.A)
 • Technická olypmiáda – okresné kolo 3.miesto M.Hriň, M.Mikláš (9.A)
 • Stolný tenis – okresné kolo 1.miesto chlapci
 • Stolný tenis – okresné kolo 1.miesto dievčatá
 • „A slovo bolo u Boha“ – diecézne kolopoézia-2.miesto M.Turanská (5.A), D.Nociarová (4.A), 3.miesto A.Trusková (8.A);
  próza-2.miesto F.Nociar (8.A)
 • „Tri hlavy-tri perá“ – diecézne kolo 5.miesto družstvo ZŠ
 • „Škola roka“-vyhodnotenie škôl za športové aktvity v rámci SR 3.miesto
 • „Škola roka“-vyhodnotenie žiakov za športové aktvity v rámci SR 1.miesto-B.Kortišová
 • Výtvarná súťaž k Roku milosrdenstva 1.miesto – M.Bublincová (4.A);
  3.miesto-A.Turanská(9.B)