Rada školy

Rada školy

Členovia rady školy

Za zriaďovateľa:

Mons.Doc.ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

Ing. Jozef Paločko
Ing. Katarína Harazínová
Ing. Michal Kamenský

Za rodičov

Ing. Marián Jarábek
Mgr. Ing. Rastislav Biba
Mgr. František Nociar

Za pedagogických zamestnancov

Mgr. Rudolf Sladkovský

Za nepedagogických zamestnancov

Mgr. Jozef Nociar