Kontakt

 • Adresa:
  M.M.Hodžu 1732/9,
  96001 Zvolen
 • Riaditeľ školy: Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Zástupkyňa školy: PeadDr. Eva Dianišková
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Ekonómka školy: Katarína Janúchová
  tel.číslo: 045/5333870
  e-mail: skola.zsdomzv@gmail.com
 • Číslo elektronickej schránky: E0007219043
 • Diécezný školský úrad:
  PO BOX 107 Banská Bystrica
  tel. číslo: 048/4720251
 • Školská jedáleň pri IX. ZŠ, Námestie mládeže  587/17 Zvolen
  tel. číslo: 045/5350254